Skip Navigation
 

Aktualności Pływalni Karpik
   Nasza Oferta

benefit system

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE - ZWROT KAUCJI ZA KARNETY
Regulamin zwrotu karnetów abonamentowych na Pływalni „Karpik” w Rzeszowie
1. Regulamin została opracowany w związku z zarządzeniem dyrektora ROSiR dotyczącym likwidacji pobierania kaucji za sprzedane karnety na Pływalni „Karpik” w Rzeszowie.
2. Od dnia 01.04.2017 nie pobiera się kaucji za karnety elektroniczne zwane w dalszej części „karnetami” sprzedawanymi w ramach systemu ESOK na Pływalni „Karpik” w Rzeszowie.
3. Osoby które zakupiły karnety przed dniem 01.04.2017 r. i zgłoszą się do kasy Pływalni otrzymają zwrot kaucji za karnet w wysokości 10,00 zł.
4. Karnety za które zwrócona zostanie kaucja zostaną oznakowane w sposób ustalony przez ROSiR, aby nie można było powtórnie upominać się zwrotu kaucji.
5. Zwrot karnetu zostanie odnotowany przez kasjera, a oddający karnet jest zobowiązany złożyć podpis potwierdzający otrzymanie kwoty 10,00 zł, na przedstawionych dokumentach.
6. Zgromadzone na karnetach środki pieniężne nie ulegają zmianie, jak również zmianie nie ulega termin ważności karnetów.
7. Zwrot kaucji za karnety zakupione przed 01.04.2017 r. obowiązuje wyłącznie do dnia 23.12.2017 r. po tym terminie kaucja za karnety nie będzie zwracana.
8. Osoby które nie zgłoszą się do kasy pływalni do dnia 23.12.2017 r. nie otrzymają zwrotu kaucji w wysokości 10,00 za posiadane karnety.
9. Osoby które nie zgłoszą się do kasy pływalni do dnia 23.12.2017 r. i nie otrzymają zwrotu kaucji , nie tracą walorów pieniężnych zgromadzonych na karnetach i mogą korzystać z karnetów na dotychczasowych zasadach.
10. Za karnety zniszczone lub z uszkodzonym czytnikiem Pływalnia nie zwraca kaucji.
11. Wszelkie spory wynikłe w trakcie zwrotu kaucji rozstrzyga Dyrektor ROSiR.
 
 
« powrót|drukuj